Tjänster och lösningar

Skapa sociogram, gör smarta klassrumsplaceringer o ställ frågor till klassen i vårt digitala verktyg. Beyondluna är tillgängligt på 7 språk och används i fler än 70 länder. All data lagras på svenska servrar och tjänsen är sedan hösten 2023 tillgängligt via Skolon portalen. Beyondluna är vårt bidrag till  inom kategorin Tech for good.

“I tried several tools even paid ones and I like visualization here who is the most comprehensible.

Vi har jobbar med implementation, driftsättning och förvaltning av produktionssystem hos allt från mindre till flera av Sveriges största tillverkningsbolag. Både där standardsystem och skräddarsydda .NET system använts. Vi behärskar de flesta generationer av de .NET baserade systemen,  inklusive de där de senaste opensource lösningarna nyttjats som bas.

Närliggande i teknik är den utveckling och förvaltning av avancerad fastighetsautomationvi hjälper våra kunder att säkra sin kritiska infrastruktur med.

Förstudier och rådgivning

Genomförande av förstudier, behovs-, GAP- och riskanalyser. Framtagning av lösningsförslag, kravspecifikationer, arbetsprocesser och förvaltningsstrategier etc. 

Rådgivning och utvärdering vid inköp och förvaltning av IT-system/plattformar.

Digitalisering

Utveckling av nya eller existerande systemlösningar, antingen i form av helhetsansvar (kravspecifikation, arkitektur, utveckling, driftsättning och förvaltning) av egna systemleveranser, eller som resurskonsulter till utvecklingsprojekt i annan regi. Framtagande av strategier och genomförande av digitaliseringsprojekt.

Integrationer

Vi är specialiserade på Azure-plattformen för att skapa en sömlös upplevelse för användarna och automatisera processer mellan olika system. 

Genom systemintegration i Azure kan man bland annat:

  • Automatisera processer och minska manuellt arbete
  • Förbättra effektiviteten och produktiviteten i organisationen
  • Skapa en mer sammanhängande användarupplevelse för kunder och anställda
  • Öka skalbarheten och flexibiliteten i IT-infrastrukturen
  • Förbättra säkerheten och överensstämmelsen med regler och standarder

 

sv_SE